Návratové error kódy AmigaDOSu

Pakliže příkazy napsané v CLI někdy selžou, jen tak bez nějakého výpisu chyby se to obvykle neobejde. V tom lepším případě Vám systém o chybě řekne sám něco víc. V tom horším…

V tom horším vypíše jen číslo chyby a více se s Vámi nebaví. Můžete zkusit napsat příkaz FAULT a za něj číslo chyby, které jste před chvilkou obdrželi od systému. Nicméně opět se dočkáte suché hlášky a tím to hasne. Nyní se povídáme na kódy a vysvětlíme si, co znamenají.

103: Insufficient Free store
Systém nemá dostatek paměti pro vykonání požadavku. Pozavírejte pár programů a smažte soubory z Ram Disku.

105: Task Table Full
Amiga má limit na 20 současně běžících programů spuštěných z CLI. Některé z nich ukončete.

120: Argument line invalid or to long
Příkaz byl zapsán se špatnými agrumenty a nebo jste jich napsali moc. Napiště příkaz znovu a za něj dejte /? – vypíše Vám použitelné argumenty.

121: File is not an object module

Soubor není spustitelný. Možná se jedná o project, který potřebuje ke spuštění jiný program (například EXECUTE v případě batch filů).

122: Invalid resident library during load
Požadovaná knihovna sice byla nalezena, ale její verze neodpovídá. Toto může být způsobeno tím, že máte na disku buď starou verzi knihovny a nebo je poškozena. Zkuste najít novější na internetu.

202: Object in use
Soubor nebo direktorář používá jiná aplikace. Není možné, aby dvě aplikace sdílely stejný soubor ve stejný čas. Pokud se jedná o direktorář a nejde Vám smazat, s největší pravděpodobností v paměti běží program, který využívá tento direktorář a nebo nějaký soubor v něm.

203: Object already exists
Soubor již existuje. V jednom direktoráři nemohou být dva soubory se stejným jménem.

204: Directory not found
To mluví samo za sebe. Odkazujete se na direktorář, který neexistuje. Zkontrolujte zadanou cestu, zda jste se nepřepsali, případně direktorář vytvořte.

205: Object not found
Soubor nebyl nalezen. Zkontrolujte cestu k souboru, zda jste jí zadali správně včetně jména souboru.

206: Invalid window description
Rozměry okna jsou buď moc velké a nebo malé.

209: Packet request type unknown
Ovladač zařízení byl požádán o operaci, kterou dané zařízení nepodporuje.

210: Invalid stream component name
Použili jste špatné písmenko ve jméně souboru. Jméno musí mít méně jak 30 znaků (pro OFS, FFS) a nesmí obsahovat nepovolené znaky (jako ?, #, atd.).

211: Invalid object lock
Zamykací kód nebyl rozpoznán AmigaDOSem. Toto je programátorská chyba.

212: Object not of required type
Pravděpodobně jste zaměnili direktorář za soubor nebo naopak. Příkaz očekával jednu věc, ale jméno souboru odkazovalo na něco jiného.

213: Disk not validated
Velice oblíbené resumé systému, zvlášť na OS1.3 a nižším. Sem tam ho objevíte i na vyšších verzích OS, ale tam si s nevalidovaným diskem systém obvykle poradí. Validace se provádí před i po zápisu. Jakmile je zápis násilně přerušen (například resetem nebo vytažením diskety z mechaniky), disk se nevaliduje a může to vést až k jeho nepoužitelnosti (ztrátě dat). Jestliže jste v situaci, kdy si systém neporadí, použíjte DiskSalv (lze stáhnout z Aminetu) a modlete se :-) U harddisků se můžete tomuto hlášení vyhnou použitím nějakého toho sofistikovanějšího file systému (SFS, PFS, atd.)

214: Disk write potected
Pokoušíte se zapsat na médium, které je nastavené jen pro čtení (CD nebo disketa – pro neznalé, tam je takové malé šoupátko zezadu, které buď zakrývá dírku nebo ne… vidíme? fajn, tak když to šoupátko dírku zakrývá, tak se na disketu dá zapisovat a když skrzeva dírku vidíme, pak se na ní nedá zapisovat).

215: Rename across device attempted
Přejmenování souboru lze provádět pouze na tom samém zařízení. Jestli chcete soubor přesunou, musíte použít příkaz MOVE (OS 3.5 a vyšší) nebo COPY a pak DELETE.

216: Directory not empty
Snažíte se smazat direktorář, který není prázdný. Použijte parametr ALL nebo smažte nejdřív obsah direktoráře a pak jeho samotného.

218: Device not mounted
Snažíte se přístoupit na zařízení, které systém zatím/už nezná. Třeba na PC1:, které jste ještě nenamountovali. Nebo na disketu ALANDOG:, kterou jste už ale vyjmuli z disketovky.

219: Seek error
Low levelová SEEK funkce selhala. Obvykle se jedná o programátorskou chybu.

220: Comment too big
Snažíte se souboru připojit komentář delší než 80 znaků.

221: Disk full
Disk je plný, něco umažte, ať uvolníte místo.

222: File is protected from deletion
Soubor je chráněný proti smazání. Označte jeho ikonu a zvolte informace z menu. Nyní můžete přizpůsobit atributy k obrazu svému.

223: File is protected from writing
Soubor je chráněný proti zápisu. Označte jeho ikonu a zvolte informace z menu. Nyní můžete přizpůsobit atributy k obrazu svému.

224: File is protected from reading
Soubor je chráněný proti čtení. Označte jeho ikonu a zvolte informace z menu. Nyní můžete přizpůsobit atributy k obrazu svému.

225: Not a DOS disk
Disk nebyl rozpoznám systémem. Jestli se jedná o disk pro Amigu, pak je potřeba patrně speciální DOS driver. Nebo se jedná o nesystémovou disketu. V nejhorším je disk poškozený.

226: No disk in drive
Pokusili jste se přistoupit na prázdný disk drive (v disketovce není disketa, v cd-rom cdčko, atd.).

232: No more entries in directory
Direktorář už neobsahuje žádné další zápisy k prozkoumání. Obvykle je to výsledek zavolání low level funkce NEXT a jedná se o programátorskou chybu.

About the Author

Zapálený AmigaFanatik, občasný tvůrce her a oddaný vůdce pana Zkázy!