Slovníček pro Amigisty za „Q až R“

Už jsme dlouho nesvištěli další slovíčka a tak je na čase s tím zase začít. Naposledy jsme zkončili u písmene P…Pé jako třeba patrona…

QWERTY
Standardní rozložení kláves, kterým disponuje i Amiga. Vychází z layoutu, který byl navrhnut ještě v dřevních dobách psacích strojů a kupodivu se udržel až dodnes i když nějaké pokusy o změnu se vyskytly a dnes i nějaké kupodivu přežívají. Jestli jste někdy měli pocit, že se na takové klávesnici blbě píše a obtížně se to učí, vězte, že to byl záměr. Toto rozložení vychází z toho, že u mechanických psacích strojů často docházelo k zaseknutí, když se potkaly dvě „tyčky“ s písmeny, protože písař byl moc rychlý. QWERTY mělo tomuto zabránit a donutit písaře, aby psal pomaleji…

RAD DISK
Obnovitelný RAM disk, který se tváří jako disketa a přežije soft reset.

RAM
Random Access Memory. Operační paměť počítače. U Amigy se dělí na Chip a Fast. Pro bližší informace tedy odkazuji na přislušné pojmy.

RAM DISK
Něco, co PC dlouho chtěl a nikdy se mu to kloudně nepovedlo. Jedná se o virutální disk v paměti počítače, jehož velikost se mění v závislosti na množství nakopírovaných dat. Jste limitováni samozřejmě volnou pamětí a nepřežije reset Amigy (i když ne tak docela, protože při soft resetu Amiga data z paměti nevymaže, ale přepisuje je novými, čili se dá obsah RAM disku s pomocí různých utilit obnovit – samozřejmě v případě, že jste danou adresu v paměti už něčím jiným nepřepsali).

RAY TRACING
Technika používaná v 3D k realistickému vyrenderování světelných zdrojů a jejích efektů na obsahu scény.

READ ONLY
Mluví samo za sebe. Jakmile je něco určeno pouze pro čtení, jakýkoliv zápis není možný.

REBOOT
Resetnutí Amigy. Rozděluje se na soft a hard. Při soft se resetne Amiga za pomoci kláves CTRL-LAmi-RAmi. Při hard pak spínačem na zdroji.

REQUESTER
Okno, které se objeví ve chvíli, kdy systém chce něco po uživateli. Třeba vyměnit disketu v mechanice, atd.

RESIDENT
Příkaz, který nakopíruje další příkazy do paměti, aby se urychlilo jejich spouštění.

RESOLUTION
Rozlišení. Počet pixelů, které tvoří obraz. Čím více pixelů, tím větší rozlišení. Amiga narozdíl od PC disponuje nepřeberným množstvím rozlišení, které na našich stránkách již byly popisovány.

RGB
Standard pro video signál tvořený třemi separátními signály – červenou, zelenou a modrou. Standardní výstup Amigy.

ROM
Read Only Memory. Paměť, do které se nedá za standardních okolností zapisovat a obvykle obsahuje části kódu pro bezproblémový chod operačního systému. V Amize se ROM říká Kickstart.

ROOT BLOCK
Také známý jako bootblock. Část na disku, která uchovává informace o filesystému, jménu, atd.

About the Author

Zapálený AmigaFanatik, občasný tvůrce her a oddaný vůdce pana Zkázy!