Módy, barvičky a serepetičky

V dnešním článku jsem se pokusil vytvořit alespoň přibližnou tabulku rozlišení i s množstvím barev, které Amiga zvládne.

Tabulku jednotlivých rozlišení uvítají především různí šťouralové, zvědavci počínaje a programátory konče. Tabulku jsem sestavil na základě zkušeností svých i porůznu nalezených. Je rozdělena do šesti sloupců, tak si nyní řekněme, co který znamená:

Scanrate – Indikuje různé nastavení normy a obrazovky. NTSC je kupříkladu americká norma – vyznačuje se 525 řádky, které se obnoví každých 30 vteřin. PAL je evropský standard s 625 řádky a obnovovací frekvencí 25/s.

Screen mód – Název daného rozlišení.

Rozsah barev – počet barev, které lze v daném rozlišení použít. Za pomlčkou je číslo z kolika barev se může vybírat.

Chipset – na jakém chipsetu můžete rozlišení použít.

Genlock – Genlock se používá pro práci s videem. Údaj indikuje, zda je dané rozlišení s Genlockem kompatibilní.

Tabulka rozlišení:

Scanrate Screen mód Resolution Rozsah barev
Chipset Genlock
NTSC Low Res 320 x 200 32 – 4,096 vše Ano

Low Res Laced 320 x 400 32 – 4,096 vše Ano

HAM 6
320 x 200
4096 – 4,096
vše
Ano

HAM 6 Laced
320 x 400
4096 – 4,096
vše
Ano

HAM 8
320 x 200 256,000 – 16 milion AGA Ano

HAM 8 Laced
320 x 400 256,000 – 16 milion AGA Ano

Extra Halfbrite 320 x 200
64 – 4,096(1)
OCS/ECS Ano

Extra Halfbrite Laced
320 x 400
64 – 4,096(1) OCS/ECS Ano

Extra Halfbrite 320 x 200 64 – 16 million(1) AGA
Ano

Extra Halfbrite Laced 320 x 400 64 – 16 million(1) AGA
Ano

High Res 640 x 200 16 – 4,096 vše Ano

High Res Laced 640 x 400 16 – 4,096 vše Ano

Super-High Res 1280 x 200 4 – 64 ECS/AGA Ano

Super-High Res Laced 1280 x 400 4 – 64 ECS/AGA Ano
PAL Low Res 320 x 256 32 – 4,096 vše Ano

Low Res Laced 320 x 512 32 – 4,096 vše Ano

HAM 6
320 x 256
4096 – 4096
vše
Ano

HAM 6 Laced
320 x 512
4096 – 4096
vše
Ano

HAM 8 320 x 256 256,000 -16 million AGA Ano

HAM 8 Laced 320 x 512 256,000 -16 million AGA Ano

Extra Halfbrite 320 x 256 64 – 4,096(1) OCS/ECS Ano

Extra Halfbrite Laced 320 x 512
64 – 4,096(1) OCS/ECS
Ano

Extra Halfbrite 320 x 256 64 – 16 million (1) AGA
Ano

Extra Halfbrite Laced 320 x 512 64 – 16 million(1) AGA
Ano

High Res 640 x 256 16 – 4,096 vše Ano

High Res Laced 640 x 512 16 – 4,096 vše Ano

Super-High Res 1280 x 256 4 – 64 ECS/AGA Ano

Super-High Res Laced 1280 x 512 4 – 64 ECS/AGA Ano
MultiScan(2) Productivity 640 x 480 4 – 64 Enhanced Ne

Productivity Laced 640 x 960 4 – 64 Enhanced Ne
A2024(2) 10 Hz 1024 x 800 4 – 64 Enhanced Ne

15 Hz 1024 x 800 4 – 64 Enhanced Ne
Euro36(2) Low Res 320 x 200 32 – 4,096 Enhanced Ne

Low Res Laced 320 x 400 32 – 4,096 Enhanced Ne

High Res 640 x 200 16 – 4,096 Enhanced Ne

High Res Laced 640 x 400 16 – 4,096 Enhanced Ne

Super-High Res 1280 x 200 4 – 64 Enhanced Ne

Super-High Res Laced 1280 x 400 4 – 64 Enhanced Ne
Euro72(2) Productivity 640 x 400 4 – 64 Enhanced Ne

Productivity Laced 640 x 800 4 – 64 Enhanced Ne
Super72(2) High Res 400 x 300 16 – 4,096 Enhanced Ne

High Res Laced 400 x 600 16 – 4,096 Enhanced Ne

Super-High Res 800 x 300 4 – 64 Enhanced Ne

Super-High Res Laced 800 x 600 4 – 64 Enhanced Ne
DBLNTSC(3) Low Res 320 x 200 256 -16 million AGA Ne

Low Res Laced 320 x 800 256 -16 million AGA Ne

Low Res Laced NoFlicker 320 x 400 256 -16 million AGA Ne

High Res 640 x 200 256-16 million AGA Ne

High Res Laced 640 x 800 256-16 million AGA Ne

High Res Laced NoFlicker 640 x 400 256-16 million AGA Ne
DBLPAL(3) Low Res 320 x 256 256-16 million AGA Ne

Low Res Laced 320 x 1024 256-16 million AGA Ne

Low Res Laced NoFlicker 320 x 512 256 – 16 million AGA Ne

High Res 640 x 256 256-16 million AGA Ne

High Res Laced 640 x 1024 256-16 million AGA Ne

High Res Laced NoFlicker 640 x 512 256-16 million AGA No

(1) Při zobrazení EHB obrazu vytvořeném na AGA stroji v OCS/ECS Amize nemusí souhlasit barvy!


(2) Nutné speciální monitory.


(3) Zobrazitelné bez problémů na jakémkoliv VGA/SVGA monitoru.

V historii se samozřejmě objevily hry a programy, které dokázaly obejít maximální množství zobrazitelních barev v režimech Low Res na nonAGA Amigách. Některé využily možnosti rozdělit obrazovku na více částí a v každé použít vlastní paletu barev – je to ta jednodužší, avšak méně praktická cesta. Jiné šly dál a obcházely systémová omezení daleko rafinovanějšími způsoby. Proto, co do počtu barev, berte tabulku spíše orientačně.

About the Author

Zapálený AmigaFanatik, občasný tvůrce her a oddaný vůdce pana Zkázy!