Manuál pro A500 #2

Tato část manuálu může být užitečná i pro práci s jinými Amigami, než s těmi, které mají Kickstart 1.3 a nižší. Většina zde popsaných příkazů a funkcí totiž spolehlivě pracuje i ve vyšších verzích OSu.

Dnes si něco povíme o commandech (příkazech), které můžou být použity v rámci A1000 – A500 (tj. Amig s Kickstartem 1.3) pouze z CLI nebo Shellu, kam se commandy zapisují v základním nebo rozšířeném formátu. Rozšířený formát celého požadovaného příkazu získáte po zadání prarametru ?. Třeba LIST ?. Všiměte si, že za každým argumentem je ještě lomítko s písmenem. Jedná se o bližší specifikaci:
/A – argument musí být podporován (obvykle ještě nějakým dalším argumentem)
/F – argument musí byt konečný nebo poslední
/K – klíčové slovo musí být zadáno s parametrem
/M – můžete zadat několik argumentů zasebou
/N – je vyžadováno číslo
/S – přepínač – obvykle ve spojení s aktivací/deaktivací některé funkce

Že to vypadá složitě? Na první pohled snad ano, ale po chvíli používání pochopíte, že je to zcela logické. A když se Vám nepovede správně zadat nějaký ten příkaz, či se při jeho provádění něco pokazí, budete obdarováni jedním z chybových hlášení. O něco níže přikládám výpis těch nejtypyčtějších, nicméně abyste nemuseli pořád koukat do nějaké tabulky, či tápat, protože program nic moc nevypsal, tak stačí po chybě zadat příkaz WHY, který o problému vypíše více informací. Pokud dostanete pouze číslo chyby, použijte příkaz FAULT, který k chybě vypíše i stručný popis.
103 – nedostatek volné paměti – uvolněte více paměti ukončení nepotřebných programů
105 – tabulka spuštěných programů je plná – ukončete nepotřebné programy
120 – argumenty jsou chybné nebo moc dlouhé – zkontrolujte správné zadání argumentů k commandu ‘?’
121 – soubor není objektem – nastave souboru parametry ‘e’ nebo ’s’
122 – špatná residentní knihovna – pravděpodobně nemáte požadovanou verzi knihovny (tj. obvykle starší)
202 – objekt se používá – ukončete daný program, odassignujte nebo zavřete okno adresáře
203 – objekt již existuje – nemůžete nakopírovat/přesunout soubor tam, kde již je
204 – adresář nebyl nalezen – napiště znovu jméno adresáře
205 – objekt nebyl nalezen – napiště znovu jméno souboru
206 – špatný popis okna – napiště znovu správný popis okna pro NEWCLI nebo NEWSHELL
213 – disk není validován – vyčkejte dokud se disk sám nezvaliduje nebo použijte program DiskSalv
214 – disk je chráněn proti zápisu – povolte zápis na disk
216 – adresář není prázdný – pokoušíte se smazat adresář, v kterém jsou soubory. Smažte nejdříve obsah a nebo použite argument ‘ALL’.
218 – device nebo jeho jméno není namountováno – snažíte se přistoupit k neexistujícímu názvu disku nebo zařízení
221 – disk je plný – smažte nějaké soubory nebo použijte nový disk
225 – Not a valid DOS disk – disk není naformátovaný a nebo je chráněn proti čtení i zápisu
226 – v mechanice není vložen disk – použijte správné jméno zařízení nebo vložte disk
232 – žádný další zápis do direktoráře – adresář je plný, smažte z něj některé soubory nebo je přesuňte do nových podadresářů

Abyste předešli některým chybám, které způsobí špatné zadání jména souboru nebo adresáře (popř. zařízení), tak si upřesníme, že jméno může obsahovat maximálně 31 znaků (připomeňme si, že stále mluvíme o OFS a KS1.3 – nechci mít dole komentáře „ale moje A1200 umí těch znaků v souboru klidně 80″), písmena od A-Z (velká i malá), čísla a další charaktery vyjma ‘:’ a ‘/’. Mějte ovšem na paměti, že vkládat do jmen souborů nějaké speciální znaky nemusí být zrovna ideální – snažte se vyvarovat českých znaků, ne každý totiž musí mít lokalizovaný Workbench a pak mu stížíte práci s daným souborem nebo adresářem. Vkládat do jmen můžete samozřejmě i mezery, ale ty někdy mohou být matoucí – používejte místo nich raději pomlčky nebo podtržítka.

Volume, adresáře a assigny. Že Vám tento začátek odstavce nedává smysl? Hned vysvětlím. Volume v tomto případě totiž není zvuk na vaší televizi nebo Hi-Fi, ale je to jméno, které je přiřazeno disku a zadává se společně s ‘:’. Například DIR DataDisk:. Po zadání takovéhoto příkazu se vypíše obsah zařízení, které je pojmenováno ‘DataDisk’. Nemusí se ovšem nutně jednat o disketu nebo harddisk. Může to být i adresář umístěný na daném zařízení. Že už Vám jde z toho hlava kolem? Uvedeme si tedy příklad:
Máme disketu, která obsahuje adresář ‘hlava’ a v tomto adresáři je třeba další se jménem ‘konik’, v němž máme několik často používaných souborů, které potřebujeme a je mezi nimi i třeba textový soubor ‘hrebec.txt’. Tento soubor můžeme zobrazit touto formou:
TYPE DF0:hlava/konik/hrebec.txt
Nicméně cesta k danému souboru je dlouhá a přece v onom adresáři máme i další potřebné. Proto můžeme z adresáře ‘konik’ udělat volume:
ASSING KONIK: DF0:hlava/konik
K souboru (a dalším) pak budeme přistupovat touto formou:
TYPE KONIK:hrebec.txt
Toto je samozřejmě velmi zjednodušený příklad použití assignů. Obvykle budete assignovat adresáře v daleko důležitějších případech, kdy třeba nakopírujete nějaký program z diskety na harddisk, ale on se stále bude odkazova na jméno disktety a nebude se chtít spustit. Disketa má třeba název ‘CED’ a její obsah jsme si nakopírovali do adresáře ‘DH0:utility/text/CED’. Assign pak provedem takto:
ASSIGN CED: DH0:utility/text/CED
Abysme tento příkaz nemuseli zadávat neustále po spuštění systému, můžete si ho napsat do ‘user-startup’, což je textový soubor umístěný v adresáři ‘S:’.

Kromě Volume (čili jména zařízení) můžete k jednotlivým zařízením přistupovat pod jejich systémovými jmény. Typická zařízení jsou:
DF0: – interní disketová mechanika
DF1: – externí disketová mechanika (může být až DF3, podle toho, kolik jich máte připojených)
DH0: – harddisk (A590 v případě Amigy 500)
RAM: – RAM Disk
RAD: – obnovitelný RAM Disk (přežije i restart Amigy)
SER: – sériový port
PAR: – paralelní port
PRT: – port tiskárny
AUX: – auxillary device (pomocný)
PIPE: – Pipe device (průchozí)
CD0: – CD-ROM (A570 v připadě Amigy 500)

A nyní již přejděme k samotným commandům, které můžete zadávat z příkazové řádky a jsou umístěny v direktoráři ‘C:’.

Command
Formát zadávání
Použití
Příklad
Addbuffers
Addbuffers Drive/A Buffers/N
Přidá cache disku pro navýšení rychlosti
Addbuffers df0: 10
Ask
Ask Prompt/A
Přidá otázku do scriptu. Třeba „pokračovat? A/N“
Ask „Pokračovat? A/n“
Assign
Assing Name Target/M LIST/S
Přiřadí jméno zařízení nebo adresáři.
Assign PPaint: DH0:PPaint
Avail
Avail CHIP/S FAST/S TOTAL/S FLUSH/S
Zobrazí volné místo v paměti
Avail TOTAL
Binddrives
BindDrives
Načte ovladače pro starý hrardware
BindDrives
Break
Break Task/A/N ALL/S C/S E/S F/S
Přeruší program
Break 2 C
CD
CD Dir/A
Změní direktorář
CD PPaint
ChangeTaskPri
ChangeTaskPri PRI/A/N Process/K/N
Změní prioritu programu
ChangeTaskPri 2 1
Copy
Copy From/M To/A ALL/S QUIET/S
Zkopíruje soubor, nebo soubory (místo jména zadejte #?)
Copy doc.txt docs:
Date
Date Time Date To=Ver/K
Zobrazí/změní datum nebo čas
Date To=date.txt
Delete
Delete File/M/A ALL/S QUIET/S
Smaže soubor nebo direktorář
Delete OldDir All
Dir
Dir Dir Opt/K ALL/S DIRS/S INTER/S
Vypíše obsah adresáře nebo zařízení
Dir S:
Diskchange
Diskchange Device/A
Řekne AmigaOSu, že jste vyměnili disk, pokud to sám nedetekuje
Diskchange DF2:
Diskcopy
Diskcopy From/A To/A Name/K NOVERIFY/S MULTI/S
Zkopíruje disk
Diskcopy DF0: to DF1:
Diskdoctor
Diskdoctor Device/A
Měl by opravit vadný disk…neopraví, zničí :-)
Diskdoctor DF0:
Echo
Echo String/M NOLINES/S
Zobrazí text ve scriptu
Echo „Jméno:“ NoLine
Ed
Ed From/A Size/N
Edituje textové soubory
Ed DF0:text.txt
Else
Else
Používá se s IF. Když se nesplní podmínka, provedou se následující commandy
If Exist s:User-Startup
Say „User Startup exists“
Else
Ed s:User-Startup
EndIf
Endcli
Endcli
Ukončí CLI
Endcli
EndIf
EndIf
Ukončí podmínku
viz. výše u Else
Endskip
Endskip
Ukončí skoky v scriptu
Endskip
Execute
Execute File/A
Spustí script nebo dávkový soubor
Execute PCD
Fault
Fault Error/N/M
Zobrazí popis k chybě
Fault 221
FF
FF -o -n
Aktivuje program FastFont
FF
FileNote
FileNote File/A Comment
Přidá k souboru komentář
FileNote List.txt „Textový soubor“
Format
Format Drive/K/A Name/K/A NOICONS/S
Naformátuje disk
Format Drive DF0: Name „Docs“
IconX
IconX
Dovolí spuštění scriptu z Workbenche. Ikona musí být typu Project a obsahovat v řádku Default Tool parametr c:IconX.
IconX
If
If NOT/S WARN/S ERROR/S FAIL/S EQ/K EXISTS/K
Započíná podmínku
viz. výse u ELSE
Info
Info Device
Zobrazí informace o zařízení
Info DH0:
Install
Install Device/A NOBOOT/S CHECK/S
Zapíše booblock na disketu
Install DF0:
Join
Join FILE/M/A AS=TO/K/A
Spojí dva a více souborů dohromady
Join file1 file2 AS file12
List
List Dir/M P=PAT/K KEYS/S DATES/S NODATES/S To/K Sub/K Since/K Upto/K QUICK/S BLOCK/S NOHEAD/S FILES/S DIRS/S LFORMAT/K
Vypíše soubory a informace k nim a filtruje i podle parametrů (datum, velikost atd.)
List Workbench: Block Dates Since=01-Jul-00
LoadWB
LoadWB
Nahraje Workbench
LoadWB
Lock
Lock Drive/A ON/S OFF/S Passkey
Zakáže/povolí zápis na zařízení přes heslo
Lock DH1: ON Heslo
MakeDir
MakeDir Name/A
Vytvoří adresář
Makedir DH1:Docs
Mount
Mount Device/M From/K
Nahraje a namauntuje device, jehož ovladač je umístěn v DEVS/devicelist
Mount CD0:
NewCLI
NewCLI Window From
Otevře nové CLI okno
NewCLI
NewCLI CON:0/10/400/200
NewShell
stejné jako newcli
stejné jako newcli stejné jako newcli
Path
Path Path/M ADD/S SHOW/S RESET/S
Nastaví další cestu, kde se mají hledat automaticky progamy
Path SC:C Add
Protect
Protect File/A Flags ADD/S SUB/S
Nastaví atributy souboru. Flags: r=pro čtení / w=pro zápis / e=spustitelný / d=smazatelný / s=script / p=pure
Protect Editor rwed
Quit
Quit RC/N
Ukončí script
Quit 5
Relabel
Relabel Drive/A Name/A
Změní jméno disku
Relabel DF0: „DOCS“
RemRAD
RemRAD
Odstaní obsah RAD disku
RemRAD
Rename
Rename From/A/M To=As/A QUIET/S
Přejmenuje nebo přesune soubor/y
Rename DOC as myDOC.txt
Resident
Resident Name File ADD/S REPLACE/S REMOVE/S
Přídá/odstraní program do/z residetní paměti
Resident C:Dir
Search
Search Form/M Search/A ALL/S NONUM/S QUIET/S QUICK/S FILE/S
Vyhledá soubor podle jména nebo jeho části
Search SYS: „list“ File All
SetClock
SetClock OPT LOAD/S SAVE/S
Načte nebo nastaví čas
SetClock Opt Save
SetDate
SetDate File/A Date Time
Nastaví čas souboru nebo adresáři
SetDate DEVS: Monday 10:30
SetMap
SetMap Keymap/A
Nastaví rozložení kláves
SetMap UK
SetPatch
SetPatch
Odstraňuje GuruMeditation u opravitelných chyb
SetPatch
Stack
Stack Size/N
Změní/zobrazí velikost stack v bajtech
Stack 10000
Status
Status Process/N Full/S TCB/S CLI=ALL/S
Zobrazí status běžících programů
Status 2 Full
Type
Type From/A/M TO/K OPT/K HEX/S NUMBERS/S
Zobrazí obsah textového nebo binárního souboru
Type C:DIR HEX
Version
Version
Zobrazí verzi Workbenche a Kickstartu
Version
Wait
Wait Time/N SEC=SECS/S MIN=MINS/S UNTIL/K
Čeká po specifikovanou periodu
Wait Until 12:00
Why
Why
Zobrazí příčinu, proč předešlý command selhal
Why

Závěrem této části manuálu bych se chtěl omluvit za případné chyby a budu rád, když mě na ně upozorníte. Když už jsem měl totiž manuál takřka hotový, PC provedlo jeho oblíbenou činnost – spadlo. A hádejte co jsem nedělal…neukládal. Ano, ano. Takže mě čekalo napsat to skoro celé znovu. Příští, tedy třetí část manuálu, bude věnována příkazům pro AmigaBASIC.

About the Author

Zapálený AmigaFanatik, občasný tvůrce her a oddaný vůdce pana Zkázy!